Indeling

Willem Willink stichting en Langeler-Heemaffonds stellen zich voor

De Willem Willink Stichting met daarin het Langeler-Heemaffonds heeft tot doel de bevordering van het algemeen sociaal-cultureel werk in Hengelo (O) en directe omgeving, waaronder met name (voor zover mogelijk) collectieve activiteiten ten behoeve van (voormalige) personeelsleden in relatie met het oude Heemaf.

In het verleden hebben twee werknemers van het oude Heemaf gelden beschikbaar gesteld voor bepaalde doelen met betrekking tot het personeel van Heemaf. Zij brachten daartoe gelden onder in een stichting en in een fonds. Door veranderingen in onze maatschappij waren de oude stichtingsdoelen niet langer bruikbaar en zijn ze in middels aangepast. Het bestuur van stichting en fonds hoopt dat de nieuwe regelgeving zal leiden tot een beter en goed gebruik van de beschikbare geldmiddelen.

In 1920 werd door Willem Willink, oud-directeur van Heemaf een stichting in het leven geroepen met als doel de welzijn van de beambten van Heemaf. In 1957 werd door de heer Langeler, hoofd vertegenwoordiger van Heemaf in Zuid-Afrika een fonds opgericht om studerende kinderen van Heemaf medewerkers in de vorm van een renteloze lening financieel te ondersteunen. Beide heren zorgden voor een eerste financiering van stichting en fonds. Gedurende een aantal jaren werd door medewerkers vooral van het Langelerfonds gebruikt gemaakt. Maar door de veranderingen en studietoelage mogelijkheden in de jaren 70 en 80 verdween de belangstelling voor het fonds.

Willem Willink (directeur Heemaf tot 1919) G.H. Langelaar (1922  Marceau New York)
Willem Willink
Directeur Heemaf tot 1919
G.H. Langeler
Foto 1922  Marceau New York

Stichting Willem Willink / schenking (21-02-1920)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagblad "Centrum" 21-02-1920

Om toch de gelden een goede bestemming te geven werd er in 1990 een werkgroep opgericht bestaande uit de heren Stolk, van Rengs, Nagtegaal en Ahlers. Deze werkgroep had tot doel de besturen te informeren over nieuwe werkwijzen en mogelijkheden. Het resultaat was de oprichting van Hecosub eind 1990. Hecosub staat voor Heemaf commissie subsidies en kon gefinancierd door stichting en fonds subsidies verstrekken. Aanvragen hiervoor konden ingediend worden door organisaties welke een relatie hebben (of hadden) met de Hengelose Holec collectiviteit. Het financieren van persoonlijke aanvragen werd afgeschaft. Daardoor was ook elke vorm van studiefinanciering niet meer mogelijk. Dat was het in de praktijk ook al niet meer mogelijk, want de hoogte en tijdsduur van een studiefinanciering in relatie met het aantal mogelijke deelnemers zou stichting en fonds binnen enkele jaren qua vermogen naar nul reduceren.

Het bestuur van Hecosub werd als volgt samengesteld:

  • Een onafhankelijke voorzitter
  • 1 vertegenwoordiger van de OR van de Tuindorpstraat
  • 1 vertegenwoordiger van de personeelsvereniging van de Tuindorpstraat
  • 1 vertegenwoordiger van de OR van Holec Projects
  • 1 vertegenwoordiger van de personeelsvereniging van Holec Projects


Er werden o.a. subsidies verstrekt aan het gepensioneerden contact, tennisclub, bridgeclub en personeelsverenigingen. De aanvragen voor een subsidie werden van geval tot geval door de commissie bekeken en telkens eenzelfde matrix gebruikt om de hoogte van een subsidie te bepalen. Om de commissie niet te zwaar te belasten is de regelgeving geheim en de hoogte van de subsidie achteraf niet bespreekbaar. Ook over de bezittingen van de stichting en fonds worden geen mededelingen gedaan.

In 1995 werden de statuten nog eens bezien. Om beter aan de nieuwe doelen te kunnen voldoen en waarborgen te hebben dat bij verdere splitsing en/of verkoop van Holecdelen het bestuur van stichting en fonds zich blijvend voor de doelen zouden kunnen inzetten werd het Hecosub bestuur ook de bestuurders van stichting en fonds. Het doel van stichting en fonds werden opnieuw omschreven en luidt als volgt:

De stichting (het fonds) heeft ten doel de bevordering van het algemeen sociaal-cultureel werk in Hengelo (Overijssel) en directe omgeving, waaronder met name voorzover mogelijk collectieve activiteiten ten behoeve van (voormalige) personeelsleden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Heemaf B.V., die was gevestigd in Hengelo (Overijssel), waarvan de onderneming thans wordt gedreven door Holec Projects B.V. en Holec Systemen en Componenten B.V. beiden gevestigd te Hengelo (Overijssel).

Op het eind van de 20e eeuw waren er voor beide bedrijven grote veranderingen, Holec Projects werd QtecQ en ging failliet. Holecdelen kregen andere namen (Hitec Power Protection en verhuisde naar Almelo en Holec Holland werd na een aantal andere eigenaren overgenomen en is nu Eaton in Hengelo.

Begin 2000 overleed de voorzitter van de stichtingen, de heer George Belderok onverwacht. Er werd een nieuw bestuur geformeerd. Willy Ahlers werd tijdelijk voorzitter, Robert Denekamp beheerder van het vermogen werd penningmeester, Wout Moelard werd secretaris, Lambert van de Berg bestuurslid en Andre Kokkeler verving de vertrekkende Jaap Kerkhoven. Het plan was dat Barend Hess, directeur van Holec Holland op termijn voorzitter zou worden. Door het vertrek van Barend Hess is dat niet gerealiseerd. Willy Ahlers bleef voorzitter.

Om diverse redenen werd besloten het Langelerfonds op te laten gaan in de Willem Willink stichting en alleen die naam nog te voeren. Ook de verplichting dat bestuursleden een relatie met Holec moeten hebben gehad werd verlaten. Het bestuur zorgt zelf voor nieuwe bestuursleden als dat nodig mocht zijn.

De stichting gaf in de loop der jaren een aantal subsidies, de grootste was voor de verhuizing van het HEIM van de Bornsestraat naar de Wilhelminaschool aan de Industriestraat. Maar ook de gedwongen verhuizing van de Holec tennisclub werd mede dankzij de stichting gerealiseerd. De gepensioneerden contacten van de Heemaf ontvangen nu nog elk jaar een subsidie voor hun activiteiten bij het HEIM en hun jaarlijkse uitstapje. De grote reünie van oud Heemafmedewerkers ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de naam Heemaf in 2008 was een groot succes en grotendeels gefinancierd door de stichting.  

Voor meer info verwijzen wij u naar:de nieuwe website van deze stichting (sinds juni 2015):  www.willemwillinkstichting.nl 

 

Cloud tag

Laatste nieuws

Laatste reacties

Uitgelicht

Statistieken

Aantal bekeken pagina's
3148879

Wie is online

We hebben 534 gasten en geen leden online

Nieuwsbrief

DMC Firewall is a Joomla Security extension!